Allure Wonen
Image default
Consumenteninformatie

Mag je zelf asbest verwijderen met een big bag?

Vooral bij oude huizen wil er nog wel eens asbest gevonden worden. Vaak als isolatiemateriaal in het dak, de golfplaten van een oude schuur of in sommige afvoerpijpen in de woning. Asbest is niet schadelijk voor mensen wanneer het met rust gelaten wordt. Pas wanneer je ermee aan de haal gaat wordt het gevaarlijk. Daarom moet je er in veel gevallen een specialist bij halen wanneer asbest verwijderd wilt hebben. En dat is best duur. In sommige gevallen, en onder bepaalde voorwaarden, mag je asbest zelf verwijderen.

In dit artikel gaan we dieper in op de risico’s van asbest en onder welke voorwaarden je zelf asbest mag verwijderen. Zo bespaar je op de afvoerkosten, zonder je eigen gezondheid of die van anderen in gevaar te brengen.

Wat is het gevaar van asbest?

Wanneer asbest producten breken of scheuren komen er asbestvezels vrij. Deze minuscule kleine vezels zijn als een soort naaldjes die blijven hangen in de luchtwegen en longblaasjes. En hier kunnen ze grote schade aanrichten en ziektes zoals longkanker veroorzaken. Ook kunnen asbestvezels zich via de lymfebanen verplaatsen en zo plekken in het lichaam die zich ver van de longen bevinden beschadigen.

Wanneer kun je zelf asbest verwijderen?

Het enige dat je zelf mag verwijderen zijn asbestplaten. Deze mag je alleen in zijn geheel verwijderen, dus niet zagen of breken. Daarnaast mag je platen verwijderen tot een maximum van 35 vierkante meter. Voor grotere hoeveelheden moet je altijd een gespecialiseerd bedrijf bellen. Asbestplaten mag je overigens alleen verwijderen wanneer deze vastgeschroefd zijn aan de draagconstructie. Geniete of gelijmde platen mag je sowieso niet zelf verwijderen.

Hoe moet je asbest afvoeren?

Voor het afvoeren van asbest moet je de asbesthoudende materialen heel goed verpakken in speciale asbestzakken. Deze moeten vervolgens bij het afvaldepot ingeleverd worden. Bij grotere verbouwingen met meer asbest kun je vaak een speciale big bag laten plaatsen die door een gespecialiseerd bedrijf worden afgevoerd.

Verplicht asbestvrij in 2024

Voorlopig kun je asbest in het dak, de schuur of oude pijpen nog gewoon laten zitten. Dit verandert echter in 2024. Tegen die tijd wordt het verplicht gesteld om asbest te verwijderen. Asbesthoudende daken mogen dan niet meer. Wanneer je de mogelijkheid hebt is het dan ook verstandig om nu al te beginnen met het verwijderen van asbest. De kans is groot dat wanneer het echt moet de vraag naar asbestsanering omhoog schiet en dat geldt dan natuurlijk ook voor de prijzen. Dus ook als je het niet zelf kunt verwijderen is het aan te raden om alvast te anticiperen op de veranderende wet- en regelgeving.