Allure Wonen
Image default
Huiseigenaren

Calcasa Rapport

Wat is een Calcasa Rapport?

Wat is het Calcasa-rapport? Calcasa-rapporten zijn gebaseerd op een objectief geautomatiseerd waarderingsmodel. De gebruikte gegevens zijn de in 1993 verzamelde gegevens. Het bevat informatie over het onroerend goed, de locatie en alle andere relevante gegevens. Om een nauwkeurige prijsontwikkeling van alle woningvoorraden mogelijk te maken, zijn de bronnen grondig gecontroleerd. Calcasa WOX wordt beschouwd als de beste huizenprijsindex van Nederland.  

Hoeveel kost een Calcasa Rapport?

De prijzen voor Calcasa-rapporten kunnen variëren, afhankelijk van het type en waar ze worden opgevraagd. Hieronder vindt u een overzicht van de Calcasa tarieven op het moment dat deze op de website van Calcasa werden geplaatst.

Deze rapporten kunnen door hypotheekverstrekkers tegen iets andere kosten worden aangeboden.

Prijs: EUR 27,95 Het is een eenvoudig rapport om een algemeen beeld te geven van de waarde van een huis. U ontvangt een rapport per e-mail nadat u enkele details over uw eigendom heeft ingediend. Dit rapport bevat objectieve gegevens die modelgebaseerd zijn. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om een redelijke vraagprijs te bepalen en een woning aan te bieden. Het rapport is niet voldoende om in aanmerking te komen voor hypothecaire financiering.

Verschillende calcasa rapporten

 

De hybride taxatie is een andere naam voor dit rapport. Dit rapport is een combinatie van een fysieke en modelmatige waardering. Het rapport hoeft niet ingezien te worden en kan dus nuttig zijn voor consumenten of intermediairs. De kosten van een taxatierapport zijn aanzienlijk lager dan voor een taxatie op locatie.

Calcasa desktop rapport

 

Dit Desktop-rapport is mogelijk niet in alle gevallen mogelijk. Vraag uw hypotheekverstrekker om meer informatie. Calcasa alleen rapport Prijs: EUR 24,95 Het is een rapport dat gebruik maakt van een model en door veel hypotheekverstrekkers acceptabel is. Calcasa Alleen rapporten kunnen worden verkregen door gegevens over de hypotheek en onroerend goed in te voeren. Dit rapport kunt u inleveren bij uw hypotheekverstrekker. Dit rapport wordt mogelijk niet door alle banken geaccepteerd.

 

Hoe berekend calcasa de waarde?

Calcasa berekent de waarde van het huis. De woningwaarde kan op verschillende manieren worden berekend. Een gemeente kan een prijsstijging van 20 procent zien ten opzichte van het laatste kwartaal. Het geeft echter niet het hele plaatje weer. De werkelijke waardeverandering kan lager zijn als de hele woningvoorraad wordt beschouwd, bijvoorbeeld met 2 procent. Prijsindexen kunnen minder nauwkeurig zijn in een “herhaalde verkoop”-model. Calcasa-rapporten bevatten meer gegevens over een langere periode, dus de berekening kan nauwkeuriger en anders zijn. Simpel gezegd, meer data betekent een betere berekening. De bedragen blijken in de praktijk lager te zijn dan de bedragen die met taxaties worden berekend. Dit kan gevolgen hebben voor het maximale bedrag dat een koper van de bank mag lenen. Omdat er geen controle op de locatie is, is het niet mogelijk om rekening te houden met specifieke kenmerken van een woning.

https://watismijnhuiswaard.com/calcasa-rapport/