Allure Wonen
Image default
Woning en Tuin

Aaltjes effectief inzetten tegen schadelijke engerlingen

Aaltjes zijn nematoden die behoren tot de groep Rondwormen. Ze worden veel gebruikt bij de biologische bestrijding van de keverlarven of engerlingen.

 

Overgrote deel van de nematoden verricht nuttig werk

Net als bij insecten hebben nematoden een brede ecologische verspreiding. Ze hebben de meeste habitats veroverd, van de hoogste bergen tot de diepste oceanen. Wereldwijd is er geen enkel ander organisme dat overvloediger is dan nematoden. Hoewel er enkelen zijn die aanzienlijke schade aan planten kunnen toebrengen of gevaarlijk kunnen zijn voor mensen en dieren, zijn de meeste nematoden gelukkig ongevaarlijke bodembewoners. Daartoe kunnen de nuttige insectendodende aaltjes zeker ook worden gerekend.

 

Aaltjes voor de biologische bestrijding van insectenplagen

Wereldwijd worden nematoden van onder meer twee geslachten, Heterorhabditis en Steinernema, gebruikt om grote insectenplagen te bestrijden die verband houden met een reeks gewasproductiesystemen. Vanwege hun schadelijke effecten op boeren en het milieu zijn veel insecticiden momenteel verboden in de landbouw. Aaltjes kunnen daarom een effectief alternatief zijn voor de bestrijding van deze insectenplagen. Ze zijn vooral nuttig bij het bestrijden van moeilijk aan te vallen plagen, zoals de larven van snijwormen, de taxuskever, de rozenkever, de Sallandkever en de junikever.

 

Tips voor een effectief gebruik van aaltjes

Gele plekken in gazon? Dan heb je grote kans dat die zijn veroorzaakt door engerlingen. Deze plaag kun je snel en effectief bestrijden door aaltjes in te zetten. Let er wel op dat je de aaltjes niet blootstelt aan direct zonlicht, omdat ze gevoelig zijn voor ultraviolette stralen. Temperaturen tussen 14 en 33°C zijn ideaal, omdat de aaltjes dan het meest actief en effectief zijn. Het is aan te bevelen om de ondergrond na het aanbrengen lang vochtig te houden. Zo verbeter je de effectiviteit. Aaltjes hebben namelijk vocht nodig en bij een tekort kunnen ze uitdrogen en sterven. Heb je ze echter op de juiste manier aangebracht, dan zullen miljoenen nematoden het werk voor je doen en kun je binnen de kortste keren weer genieten van een prachtig gazon!