Allure Wonen
Image default
Consumenteninformatie

De aansprakelijkheid van aankoop en verkoopmakelaar

Aansprakelijkheid

Wist je dat een makelaar  aansprakelijk kan worden gehouden voor onzorgvuldig handelen bij de aan hem toevertrouwde opdracht? In de bemiddelingsovereenkomst en algemene voorwaarden staat dat vastgelegd. Een goede aanrader dus om deze door te nemen als je voornemens bent om over te gaan tot de aankoop of verkoop van onroerend goed en als je denkt een makelaar nodig te hebben. Je draagt dan meer kennis over de rechten die je hebt bij het aanhuren van een makelaar. Uit genoemde regelgeving blijkt bijvoorbeeld dat zowel de aankoop- als de verkoopmakelaar een zorgplicht hebben. Deze zorgplicht houdt in dat hij zijn taak naar beste kennis en kunde dient uit te voeren. De makelaar verplicht zich daarbij onder meer in het nauwgezet volgen van de aanwijzingen van de opdrachtgever en houdt zich meer aan de informatieplicht zowel als de verantwoordingsplicht en rekenplicht. 

Makelaardij op vertrouwensbasis

De vertrouwensbasis houdt in dat een koper erop mag vertrouwen dat de makelaar Amstelveen zorgvuldig te werk gaat en de correcte gegevens verstrekt. Mocht achteraf toch blijken dat hij niet zorgvuldig genoeg te werk is gegaan, dan kan deze makelaar aansprakelijk worden gesteld voor onjuist verstrekte informatie over eigenschappen of aanpak van de zaak. 

Aansprakelijkheid aankoopmakelaar

Het zorgvuldig in kaart brengen van geconstateerde tekortkomingen is een essentieel onderdeel in het werk van de makelaar. Doet hij dat niet, dan is er sprake van wanprestatie. De makelaar mag dan aansprakelijk worden gehouden hiervoor. De aankoopmakelaar wordt geacht een deskundige te zijn op dit gebied en speciaal oog te hebben voor zaken die niet aan de dag worden gelegd door de verkoper van het pand. 

Aansprakelijkheid van verkopend makelaar

De verkopend makelaar kan alleen aansprakelijk worden gehouden voor onrechtmatige daden verricht bij de verkoop. Bij het bepalen van de aansprakelijkheid hierbij moet worden gekeken of de verkopend makelaar, de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft genomen ten opzichte van de koper. Alleen op basis hiervan kun je de makelaar aanspreken. Dit, omdat er vaak geen contract bestaat tussen de verkopend makelaar en de koper. Er bestaat dus geen contractuele relatie waarop de koper zich zou kunnen beroepen voor onzorgvuldig handelen van de verkopend makelaar. 

Voorma & Millenaar makelaars – taxateurs o.g. Amstelveen

Amsterdamseweg 176 1182 HL Amstelveen